معرفی مهارت های ماهیربدستان در آینه رسانه ها

  • هیربدستان با ارائۀ مطالب بروز و علمی به زبانهای گوناگون همواره مورد توجه رسانه های مختلف داخلی و خارجی قرار گرفته است.کارگاههای هیربدستان تا کنون توسط شبکه های پرس تی وی ،هیسپان تی وی، شبکه مستند ،شبکه تهران ، شبکه آی فیلم ،خبرگزاری سازمان میراث فرهنگی و ژورنال کندوکاو و شبکه آرته فرانسه پوشش داده شده اند.

نگارش نام شما به زبانهای ایرانی باستان و میانه

کتابت نام شما به خطوط باستانی ایران

نام شما بر روگل به خط میخی فارسی باستان . و همچنین بر روی بوم به خط پهلوی و اوستایی توسط هیربدستان نوشته می شود.


اهداف

آگاهی بخشی پیرامون دانش زبان شناسی تاریخی و کارآفرینی برای فارغ التحصیلان این رشته و رشته های مرتبط هدف اصلی هیربدستان است.همچنین بالا بردن سطح آموزش دروس ادبیات فارسی زبان فارسی و تاریخ در مدارس  موسسات عالی و دانشگاههای کشور از مهم ترین اهداف این گروه است.

 

  1. همکاری با کلیه مدارس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

    برگزاری کارگاههای یک روزه یک هفته ای و چند ماهه

  2. برگزاری کارگاههای آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایران برای گردشگران خارجی و داخلی

    کارگاه های  هیربدستان به دلیل تسلط کامل اعضای این گروه به چندین زبان همیشه مورد توجه گردشگران خارجی بوده است.

     

آخرین نوشته ها